Hvorfor oss?

KARI

JON

ANNA

MAGNUS

OSS

Skal vokte over pangfisken med livet vårt.

Skal ha jevnlig inspeksjon av de aktive på jobb

dritt